ติดต่อเรา

แบบฟอร์มติดต่อ
บริษัท พี เอฟ คอสเมด จำกัด
(สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 399/30 ถนนเทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ประเทศไทย
ช่องทางติดต่อ
sales@pfcosmed.com
092 564 6241
094 693 6635
สื่อออนไลน์

ช่องทางการสั่งซื้อ

สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ 092-564-6241
โทรศัพท์ 094-693-6635
สั่งซื้อ 08:00 - 20:00 น.