Apply for Sales Agent

สมัครตัวแทนจัดจำหน่าย

Apply for Sales Agent

สมัครตัวแทนจัดจำหน่าย
KEREN Anti Acne & Scar Gel
รูปแบบระดับตัวแทนที่ต้องการสมัคร
** โปรดระบุรหัสหรือชื่อทีม กรณี ไม่ทราบพิมพ์​ PFCOSMED-K

Apply for Sales Agent

สมัครตัวแทนจัดจำหน่าย
Infinite Weta by KEREN
รูปแบบระดับตัวแทนที่ต้องการสมัคร
** โปรดระบุรหัสหรือชื่อทีม กรณี ไม่ทราบพิมพ์​ PFCOSMED-I

Apply for Sales Agent

สมัครตัวแทนจัดจำหน่าย
กรุณาอ่านสัญญาและเงื่อนไขด้านล่างก่อนสมัคร
  1. ขอรับเรทราคาเพื่อสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท Click!
  2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการทำบัตรตัวแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. หลังจากได้รับบัตรตัวแทนขาย e-card ตัวแทนจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์​ เรทราคา UPDATE ข่าวสารและคำแนะนำในการจัดจำหน่ายสินค้า รวมทั้งแผนการตลาดจากบริษัท
  4. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม สัมนา และรับรางวัลอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

Apply for Sales Agent

สมัครตัวแทนจัดจำหน่าย
กรอกข้อมูล

Apply for Sales Agent

สมัครตัวแทนจัดจำหน่าย
กรอกข้อมูล
**ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อ และเขียนว่า “ ยอมรับกฎระเบียบของบริษัท ” โดยจะต้องเป็นไฟล์​ JPGE หรือ PNG เท่านั้น

Apply for Sales Agent

สมัครตัวแทนจัดจำหน่าย
กรอกข้อมูล

ช่องทางการสั่งซื้อ

สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ 092-564-6241
โทรศัพท์ 094-693-6635
สั่งซื้อ 08:00 - 20:00 น.