ที่มาของ บริษัท พีเอฟ คอสเมด จำกัด

KEREN เคเลน ได้แรงบันดาลใจจากความรักของคุณแม่ ที่ท่านมักจะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นอาหาร กระทั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากแรงบันดาลใจดังกล่าว KEREN จึงต้องการให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับสิ่งดีๆ เหมือนที่เราเคยได้รับจากคุณแม่ เราจึงคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด มุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังมีฐานการผลิตสินค้าที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ไม่เพียงเท่านั้นเรายังคงเน้นแหล่งที่มาของส่วนผสมจากธรรมชาติ เพื่อความสะอาด ปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม ภายใต้ concept ที่ว่า “Natural Safe & Clean for Better Life” เพื่อเป็นทางเลือกให้กับทุกคนในครอบครัว…เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีเราเลือกได้

INSPIRATION

Vision

ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความสวยงาม รักษา ฟื้นฟู และบำรุง จากภายในสู่ภายนอก ใช้สารสกัดธรรมชาติจากแหล่งที่ดี เพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

โดยมุ่งหวังให้ KEREN เป็นพลังบวกที่สร้างความมั่นใจ และความสุขให้กับผู้บริโภค เพื่อเป็นแรงผลักดันให้คุณมั่นใจ และมีความสุขกับทุก บทบาทในสังคม และพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้ผู้อื่นในที่สุด

Mission

เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้น พัฒนา และ ทดสอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติ นำสินค้าออก สู่ตลาดทั้งไทย และ ทั่วโลก ภายใต้หลัก Natural Safe & Clean for Better Life นำสินค้าให้ก้าวทันตลาดที่เติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว เราจะเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศไทย และนานาประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เราพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ เคล็ดลับการดูแล สุขภาพจากภายใน สู่ภายนอก ให้กับผู้บริโภค ไม่เพียงเท่านั้น เรายังทุ่มเททั้งกายและใจในการศึกษา พัฒนาสินค้าผลิตจากธรรมชาติและ ได้ผลลับที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง

Values

ความหลงใหล : Passion
การคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด จากธรรมชาติ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถดูแลสุขภาพทั้งภายใน และ ภายนอก ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัย
ความเป็นเลิศ : Excellence
ความมุ่งมั่นวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานทั้งในประเทศ และระดับสากล ด้วยทีมงานคุณภาพ
การให้อำนาจ : Empower
เสียงจากผู้บริโภคมีส่วนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
ความสุข: Happiness
ผลิตภัณฑ์ที่จะเสริมสร้างความสุข ความมั่นใจให้คุณจากภายในสู่ภายนอก เป็นพลังบวกที่จะทำให้คุณก้าวสู่สังคมได้อย่างสง่างาม
การให้บริการ : Service
เพราะเราเชื่อว่าการให้การสนับสนุนจากทุกส่วนมีความสำคัญเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค หรือตัวแทนจำหน่าย เราจึงยินดี และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งด้านการให้ข้อมูลผู้บริโภค กระทั่งการฝึกอบรมตัวแทนขายอย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคงซึ่งคุณธรรม : Integrity
เราส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีและปลอดภัยจริงจากธรรมชาติ เรายึดมั่นและรักษาคำพูด ตั้งมั่นในความถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่นใจ ความเชื่อถือได้กับทั้งผู้บริโภค พนักงาน ตัวแทนขาย ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันอย่างยั่งยืน

ช่องทางการสั่งซื้อ

สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์ 092-564-6241
โทรศัพท์ 094-693-6635
สั่งซื้อ 08:00 - 20:00 น.